Voor LTC Amor is het een sport om de contributie zo laag mogelijk te houden. De contributie bedraagt voor seniorleden € 75,- en voorjuniorleden* € 32,50 per jaar. Per gezin betaal je voor maximaal 4 thuiswonende leden (de laagste contributie vervalt). De nota krijgt u in het begin van het nieuwe kalenderjaar.

* iemand is juniorlid totdat hij/zij 18 jaar is geworden. In het jaar van 18 worden is men seniorlid.

U kunt aanmelden per mail of bij een van de bestuursleden. Geef
in uw mail de volgende informatie:
• Naam, adres, postcode, woonplaats
• Telefoonnummer (ook graag uw mobiele nummer indien u
   in de groepsapp voor de toss-avond wilt)
• Geboortedatum
• (Eventueel) reeds bestaande lidnummer (KNLTB).

Deze informatie kan – samen met een pasfoto - worden gemaild aan Annet Sebens, op This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. U bent dan direct lid en kunt dus onbeperkt gebruik maken van de tennisbanen. Binnen enige tijd zult u een contributienota ontvangen. De contributie kan betaald worden op rekeningnummer NL72RBRB0898307783.

Training
De training is in handen van tennisschool ‘All-in tennis-coaching’, door Sietse Kaman. De lessen duren 60 minuten en zijn op woensdag voor de jeugd en op vrijdagavond of op afspraak voor volwassenen. Meer informatie vind je op de facebookpagina van de tennisschool.

Gratis tennislessen!
We bieden alle kinderen en volwassenen die interesse hebben in de tennissport 2 gratis tennislessen aan bij onze trainer Sietse Kaman. Op die manier kan men kennismaken met de sport en de vereniging.

Strippenkaartactie voor kinderen
Na de gratis lessen voor kinderen kan uw kind met een strippenkaart verder tennissen voor slechts € 5 per les. Dit is een extra voordelig kennismakingstarief. U koopt een strippenkaart voor 5 lessen,
welke geldig is in 2021, met uitzondering van eventuele winterlessen. Wij zorgen voor tennisrackets gedurende de kennismakingsperiode.

Lidmaatschapactie
Tijdens het gebruik van de strippenkaart is lidmaatschap vrijwillig, daarna dient men lid te worden van onze tennisvereniging. Het actietarief voor het eerste jaar lidmaatschap bedraagt €25,- voor jeugdleden en €35,- voor volwassenen..

Kosten ná de actie
De leskosten zijn na afloop van de strippenkaart afhankelijk van het aantal personen in de groep, want 1 op 1-les is duurder dan bijvoorbeeld in een groep van 4 à 8. Voor het seizoen 2021 betalen kinderen 80 euro voor 16 lessen. Voor volwassenen: neemt u contact op met de trainer, zie contactgegevens achterin dit boekje.

Al eerder lid geweest?
Personen die de afgelopen 2 jaar lid zijn geweest van LTC Amor en/of tennislessen hebben gevolgd bij Sietse kunnen ook meedoen met de gratis lessen en profiteren van het voordelige lestarief, zij dienen alleen wel opnieuw lid te worden van onze tennisvereniging voor €32,50 per jaar (kinderen) / 75 euro per jaar (volwassenen).

Opzeggen
Beëindiging van het lidmaatschap kan alleen bij de ledenadministratie (Annet Sebens, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
vóór 1 december van het lopende jaar. Omdat LTC Amor na die datum kosten maakt voor elk lid (bijv. KNLTB-kosten),
is bij opzegging na 1 december de contributie nog eenmalig verschuldigd.

Competitielidmaatschap
Bent u al KNLTB-lid bij een andere vereniging, en wilt u alleen competitie spelen bij LTC Amor? Dan bedraagt het lidmaatschap €25,-.

Introducé meenemen
Het meenemen van een introducé naar de tennisbanen kan eenmalig gratis. Daarna zijn de kosten €2,50 per persoon, per keer.

Jeugdsportfonds
Zijn de kosten een probleem om uw kind mee te laten doen? Wij werken ook mee aan het Jeugdsportfonds!
Meer informatie vindt u op www.jeugdfondssportencultuur.nl.
Verder is er (als dat nodig is) de mogelijkheid om in termijnen te betalen, in plaats van in één keer. Neem even contact op met het bestuur om de termijnen af te spreken:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Kleding
Eisen aan de tenniskleding stellen we niet. Anders is dat bij de tennisschoenen. Ze mogen niet veel profiel hebben, om te voorkomen dat ze de banen beschadigen. Sport- en hardloopschoenen zijn daarom niet toegestaan.