Het bestuur heeft ervoor gekozen om het aantal bestuursleden zo klein mogelijk te houden. Voorwaarde is wel dat er genoeg mensen zijn die in een commissie een aantal taken wil uitvoeren. Dat kan van alles zijn. Wil je ook je steentje bijdragen? Neem dan contact op met een van de commissieleden of met een van de bestuursleden.

Competitieleiders
De competitieleiders organiseren de opgave van de diverse competitieteams, zowel de regionale OGTB als de KNLTB.

Onderhoudscommissie
Onderhoud van het hekwerk en het terras, banen in het voorjaar speelklaar maken, onderhouden van de banen gedurende het seizoen en de banen winterklaar maken, klusjes in/om de kantine doen en onkruid wieden zijn taken die de onderhoudscommissie op zich neemt. Ook het onderhoud van het bos dat onderdeel is van het tennispark hoort hierbij.

Kantinecommissie
De kantinecommissie zorgt aan het begin van het tennisseizoen voor een kantinelijst. Dit is een schema met de namen van de seniorleden die per seizoen één à twee keer kantinedienst draaien. De indeling wordt per mail verstuurd aan de leden.
De kantinedienst bestaat uit bardienst en het schoonmaken van de kantine. Wat je precies moet schoonmaken, staat op een lijst in de kantine en doe je in overleg met de coördinator van de week waarin je bent ingedeeld. Verder nemen leden van de
kantinecommissie de aankleding en bevoorrading van de kantine op zich.

Jeugdcommissie
De jeugdcommissie overlegt over het aanbod met de trainer, houdt de administratie van de jeugdlessen bij, verzorgt de promotie voor de jeugd (bijv. richting scholen) en organiseert activiteiten voor de jeugd.

Sponsorcommissie
Deze leden zoeken actief naar sponsoren, onderhouden de contacten met sponsoren en zorgen voor het doorgeven van wijzigingen richting de penningmeester.

PR-commissie
Deze commissie richt zich op het bevorderen van groei van de vereniging. Ze verzamelen ideeën, werken deze uit en overleggen hierover met het bestuur.